جستجو

محصولات با برچسب 'تیغ اره'

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5101 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5101 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:150 میلیمتر(دارای 48 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
31,000 تومان
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5104 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5104 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:180 میلیمتر(دارای 56 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
47,000 تومان
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5107 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5107 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:200 میلیمتر(دارای 64 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
51,000 تومان
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5108 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5108 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:230 میلیمتر(دارای 64 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
63,000 تومان
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5112 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5112 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:250 میلیمتر(دارای 80 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
77,000 تومان
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5116 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5116 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:300 میلیمتر(دارای 96 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
105,000 تومان
 تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5117 رونیکس

تیغ اره الماسه MDF فارسی بر مدل RH-5117 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان، MDF دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:350 میلیمتر(دارای 108 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
143,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5102 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5102 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:180 میلیمتر(دارای 42 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
31,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5103 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5103 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:180 میلیمتر(دارای 56 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
37,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5105 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5105 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:200 میلیمتر(دارای 48 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
41,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5106 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5106 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:200 میلیمتر(دارای 64 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
44,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5109 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5109 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:250 میلیمتر(دارای 40 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
55,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5110 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5110 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:250 میلیمتر(دارای 60 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
57,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5111 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5111 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:250 میلیمتر(دارای 80 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
61,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5113 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5113 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:300 میلیمتر(دارای 48 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
81,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5114 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5114 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:300 میلیمتر(دارای 72 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
87,000 تومان
 تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5115 رونیکس

تیغ اره الماسه فارسی بر مدل RH-5115 رونیکس

مناسب برای برش چوب، نئوپان دارای دندانه های تنگستن کاربید با بالاترین کیفیت دارای قدرت پیشروی بالا سایز:300 میلیمتر(دارای 96 دندانه) ضخامت تیغه: 2.8 میلیمتر قطرسوراخ شفت: 30 میلیمتر
87,000 تومان
 تیغه اره گردبر 190میلیمتر مدل 2608641790 بوش

تیغه اره گردبر 190میلیمتر مدل 2608641790 بوش

قطر سوراخ : 30 میلیمتر تعداد در بسته : 1 عدد ابعاد بسته بندی : 250*225*10 میلیمتر قطر تیغه : 190 میلیمتر تعداد داندانه : 48 عرض برش: 2.5 میلیمتر
51,000 تومان
 تیغه اره گردبر 235میلیمتر مدل 2608640514 بوش

تیغه اره گردبر 235میلیمتر مدل 2608640514 بوش

قطر سوراخ : 30 میلیمتر تعداد در بسته : 1 عدد ابعاد بسته بندی : 250*225*10 میلیمتر قطر تیغه : 235 میلیمتر تعداد دندانه : 64 عرض برش: 2.4 میلیمتر ضخامت تیغه پایه: 1.8 میلیمتر نتیجه برش: خیلی تمیز مناسب جهت برش آلومینیوم و MDf یک دندادنه تخت و دندانه بعدی به شکل ذوزنقه ای با ارتفاع بیشتر می باشد دندانه های بلندتر برش باریکتری در قطعه ایجاد می کند و به هرچه کمتر شدن براده در برش مواد شکننده کمک می نماید مناسب برای پروفیل، چوب نرم و سخت، نئوپان، انواع پانل، پلاستیک، مواد غیرآهنی، برنجی و مسی
157,000 تومان
 تیغه اره گردبر 305میلیمتر مدل 2608641797بوش

تیغه اره گردبر 305میلیمتر مدل 2608641797بوش

قطر سوراخ : 30 میلیمتر تعداد در بسته : 1 عدد ابعاد بسته بندی : 250*225*10 میلیمتر قطر تیغه : 305 میلیمتر تعداد داندانه : 100 عرض برش: 2.5 میلیمتر ضخامت تیغه پایه: 1.8 میلیمتر دندانه لبه اریب به سمت راست و چپ(ATB) مناسب برای چوب سخت، چوب نرم، کائوچو و مواد مشابه، پنل های روکش دار، انواع فیبرها، چوب ها، مواد حساس و ام دی اف ایده آل برای برش های تمیز مستقیم و تقاطعی
119,000 تومان
 تیغه مینی فرز 115میلیمتر مدل 2608623012 بوش

تیغه مینی فرز 115میلیمتر مدل 2608623012 بوش

دندانه های اریب به سمت راست و چپ مناسب برای چوب سخت، چوب نرم، کائوچو و مواد مشابه، نئوپان، پنل های روکش دار، انواع فیبرها، چوبها و مواد حساس و ام دی اف ایده آل برای برش های تمیز مستقیم و تقاطعی قطر سوراخ : 22.23 میلیمتر تعداد در بسته : 1 عدد ابعاد بسته بندی : 180*160*15 میلیمتر قطر تیغه : 115 میلیمتر
57,000 تومان
فیلترها
Sort
display